Organisationen

Livslusts-Dzivesprieks

 

Livslust är en oberoende privat organisation

som startade 1994 i Sverige.

 

Den dagliga verksamheten från

Stockholm drivs och leds av general-

sekreteraren Annika Egervall.

 

Ordförande och verksamhetsansvarig är

Liga Landisa som har sin bas

i Lettland.

 

Styrelsen har en viktig roll och de är

engagerade i verksamheten på olika sätt.

Styrelsen beslutar om verksamhetens

inriktning och mål och den träffas omkring

fem gånger per år för att följa upp

Livslust-Dzivesprieks verksamhetsplan.

 

Livslusts Volontärer har en mycket stor

betydelse för verksamheten i Sverige.

De säljer våra produkter, samlar in

donationer, ordnar golf- och bridgetävlingar

samt är fantastiska ambassadörer för

verksamheten.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved