Organisationen

Livslusts-Dzivesprieks


Livslust är en oberoende privat organisation

som startade 1994 i Sverige.


Den dagliga verksamheten från

Stockholm drivs och leds av general-

sekreteraren Annika Egervall.


Ordförande och verksamhetsansvarig är

Liga Landisa som har sin bas

i Lettland.


Styrelsen har en viktig roll och de är

engagerade i verksamheten på olika sätt.

Styrelsen beslutar om verksamhetens

inriktning och mål och den träffas omkring

fem gånger per år för att följa upp

Livslust-Dzivesprieks verksamhetsplan.


Livslusts Volontärer har genom åren haft en

mycket stor betydelse för verksamheten i

Sverige. De har sålt våra produkter, samlat in

donationer, ordnat golf- och bridgetävlingar

samt varit fantastiska ambassadörer för

verksamheten.