Styrelsen

Asociācija Dzīvesprieks, Lettland

 

Liga Landisa (ordförande)

Liga började arbeta på Dzivesprieks 1998 och sedan 2015 är hon styrelseordförande. Hon har huvudansvaret för Dzivesprieks Study Support Programme samt syverksamheten. Under åren har hon ansvarat för olika utbildningar samt flera socialrehabiliteringsprojekt som beviljats stöd från både Sverige och EU. Hon har även ansvarat för sömnad- och snickeriverkstäderna.

 

Annika Egervall (ledamot)

Annika är Generalsekreterare för Livslust-Dzivespireks samt ledamot i Stiftelsen Livslustfonden Öst. Annika har många års erfarenhet som koordinator, administratör och att arbeta i internationella miljöer.

 

Uvis Helmanis (ledamot)

Uvis har varit profisionell basketbollspelare i nästan 20 år. Sedan 2009 arbetar han som basketboll coach. Uvis har stor yrkeserfarenhet av att arbeta med ungdomar, inklusive utsatta ungdomar.

 

Ansis Murnieks (ledamot)

Ansis leder Business Sweden - Sveriges handels- och investeringsråd i Riga och är en vald styrelseledamot i den svensk-lettiska handelskammaren.

Han har lång erfarenhet av att etablera och växa svenska företag i Lettland och utveckla relationer mellan de två länderna.

 

Dmitrijs Petrovs (ledamot)

Dmitrijs är praktiserande advokat på Petrovs & Partner Advokatbyrå, Riga.

  

Edgars Zalans (ledamot)

Edgars var tidigare borgmästare i Kuldiga stad, minister för självstyre och medlem av Lettlands parlament. För närvarande arbetar han som konsult för Agri Affärsutveckling och leder ett arkitektoniskt designkontor

 

 

 

Stiftelsen Livslustfonden Öst, Sverige

 

Eva Christensson (ordförande)

Grundare. Civilekonom. Arbetat aktivt inom Livslust med fund-raising, ekonomi, rådgivning sedan 1995.

 

Martin Moström (ledamot)

Civilekonom. Grundare och partner av ett antal olika företag inom tjänstesektorn. Idag verksam som partner i Retail House.

 

Annika Egervall (ledamot)

Annika är Generalsekreterare för Livslust-Dzivespireks. Annika har många års erfarenhet som koordinator, administratör och att

arbeta i internationella miljöer.

 

Hans Grönwall (ledamot)

Jurist, diplomat under åren 1963-2006 med avbrott för tjänster på industridepartementet och Exportrådet.

 

Christofer Halldin (ledamot)

Portföljförvaltare. Christofer har lång erfarenhet  som kapitalförvaltare, bland annat som chef för Handelsbankens

Fonders aktie- och ränteförvaltning 2013-2021.


Annika Egervall och Martin Moström


Hans Grönwall, Barbara Åkerbloom och Ewa Tuneback, ledamot och volontärer

Kerstin Nordin, grundaren

Eva Martinsson, volontär samt Eva Christensson, ordförande i Stiftelsen Livslustfonden Öst

Eva Martinsson och Catharina Sandström Skiöldebrand, volontärer

Christer Magnusson och Johan Holmstär båda tidigare ledamöter samt Christina Bonde, volontär